Πολιτική Cookies

Η παρούσα Πολιτική Cookies συνοδεύει την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Privacy Policy) της ιστοθέσης [www.mailos.gr] της εταιρείας MAILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (εφεξής, στο πλαίσιο της παρούσας ενημέρωσης και για λόγους συντομίας και «MAILOS» ή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ειδικότερα, με την παρούσα Πολιτική, η MAILOS πληροφορεί τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοθέσης της για την έννοια των Cookies, για τον σκοπό που χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Cookies καθώς και το είδος αυτών, τους παρόχους υλοποίησης, τη διάρκεια διατήρησης, τα δεδομένα που αυτά συλλέγουν και τις δυνατότητες που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη για τη ρύθμιση τους.

1. Τι είναι τα Cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου συλλογής της απαραίτητης για κάθε σκοπό πληροφορίας, τα οποία αποθηκεύονται από τον εξυπηρετητή (Server) ενός ιστότοπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη του χρήστη, προκειμένου να του προσφέρει σχετικές με τον σκοπό χρήσης, υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συλλογής σχετικών πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα Cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Τα Cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο του ιστότοπου που επισκέπτεται ο χρήστης (First party Cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου του ιστότοπου (Third party Cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.
Η χρήση των Cookies πραγματοποιείται ιδίως προκειμένου να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας περισσότερο λειτουργικό, ασφαλή και προσφιλή προς εσάς. Τα Cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την Online εμπειρία σας, τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες ενώ παράλληλα δημιουργούμε ένα περισσότερο ασφαλές περιβάλλον, κατά την πλοήγησή σας. Ώστε, εγκαθιστούμε «first-party Cookies», δηλαδή εγκατεστημένα από εμάς τους ίδιους Cookies, και «third-party Cookies», που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα), μέσω του ιστοτόπου μας.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, θα σας ζητείται να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα Cookies ή ορισμένα από αυτά. Εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπο, αποδέχεσθε τουλάχιστον τη χρήση των Cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του ιστότοπου και τα οποία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε.

2.Κατηγορίες Cookies και Ρυθμίσεις
Στην ιστοθέση της MAILOS γίνεται χρήση Cookies, με σκοπό την ορθή, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της ιστοθέσης της [www.mailos.gr], για στατιστικούς λόγους προκειμένου να αναδεικνύονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ενίοτε ενδέχεται σε περίπτωση ενεργής διαφημιστικής καμπάνιας να χρησιμοποιούνται Cookies για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων.
Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες για κάθε κατηγορία Cookies και δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις του όσον αφορά τη χρήση τους. Εξ ορισμού η προ-επιλογή των προαιρετικών Cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη.
Κατά την είσοδό του, ο χρήστης δηλώνει την αποδοχή ή μη της χρήσης Cookies κατά την χρήση της ιστοθέσης της MAILOS, μέσω του αντίστοιχου παραθύρου στο άνω/κάτω μέρος της σελίδας. Στο παράθυρο αυτό, παρέχονται στον χρήστη οι εξής εναλλακτικές επιλογές:

– Η επιλογή «Αποδέχομαι»: ο χρήστης παρέχει την συγκατάθεσή του για όλες τις κατηγορίες Cookies
– Η επιλογή «Δεν αποδέχομαι»: ο χρήστης έχει την δυνατότητα να απορρίψει όλες τις κατηγορίες των Cookies πλην των απολύτως απαραίτητων
– Η επιλογή «Περισσότερες Ρυθμίσεις»: Στην σελίδα των περισσότερων ρυθμίσεων ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στην κατηγορία των Cookies Ανάλυσης-Στατιστικών «Ναι» ή «Όχι» ή «Μόνο Ανώνυμα Στατιστικά» (για στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας μέσω ανωνυμοποίησης διεύθυνσης IP). Στην κατηγορία των Διαφημιστικών Cookies (Marketing Cookies) μπορεί να επιλέξει «Ναι» ή «Όχι», ενώ στην κατηγορία των απολύτως Απαραίτητων Cookies υπάρχει μόνο η επιλογή «Ναι».

Στην Ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται οι Κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιεί η ιστοθέση της MAILOS.

β. Στατιστικά
Τα στατιστικά Cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας (π.χ. ποιες σελίδες του ιστοτόπου μας γίνονται αντικείμενο συχνών επισκέψεων, εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος, κ.ά.). Τα Cookies αυτά δεν προβαίνουν σε ταυτοποίηση του χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου, αλλά οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου μας.
Τα Cookies ανάλυσης συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του χρήστη. Αποκλειστικός σκοπός της συλλογής τους είναι η ανάλυση της επισκεψιμότητας και η βελτίωση των επιδόσεων της ιστοθέσης της MAILOS. Πάροχος υλοποίησης είναι η Google.

γ. Στόχευσης – διαφήμισης (Marketing)
Τα Cookies διαφήμισης αποσκοπούν στο να λαμβάνουμε πληροφορίες για το ενδιαφέρον σας προς τον ιστότοπό μας και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, που συνδέονται με τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται πληροφορίες που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, να διαμοιραστούν με τρίτους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.
Τα διαφημιστικά Cookies ορίζονται στην ιστοθέση της MAILOS από τρίτες εταιρείες, όπως Google, όταν υπάρχει ενεργή διαφημιστική καμπάνια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων του χρήστη, ώστε να εμφανίζονται σχετικές με τη MAILOS διαφημίσεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα άμεσα, αλλά βασίζονται στην μοναδική αναγνώριση του browser και της συσκευής του χρήστη ώστε, οι διαφημίσεις που θα εμφανίζονται να είναι στοχευμένες. Η προέλευση των Cookies αυτών μπορεί να είναι και από τομέα διαφορετικό από τον τομέα mailos.gr (Cookies τρίτου μέρους), πχ doubleclick.net, google.com.
Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ανά κατηγορία και πάροχο και να λάβετε πληροφορίες για αυτά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στατιστικών
ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE
_ga
ΠΑΡΟΧΟΣ
Google.com
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
2 έτη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στατιστικών
ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE
_gat
ΠΑΡΟΧΟΣ
Google.com
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
1 ημέρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics για τη μείωση του ποσοστού αιτημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στατιστικών
ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE
_gid
ΠΑΡΟΧΟΣ
Google.com
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
1 ημέρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εμπορικής προώθησης
ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE
_fbp
ΠΑΡΟΧΟΣ
mailos.gr
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
3 μήνες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Χρησιμοποιείται από το Facebook για την προβολή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εμπορικής προώθησης
ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE
_gcl_au
ΠΑΡΟΧΟΣ
mailos.gr
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
3 months
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google AdSense για έλεγχο αποτελεσματικότητας της διαφήμισης σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εμπορικής προώθησης
ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE
ads/ga-audiences
ΠΑΡΟΧΟΣ
Google.com
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Συνεδρίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google AdWords για την εκ νέου προσέλκυση επισκεπτών που είναι πιθανό να μετατραπούν σε πελάτες με βάση τη διαδικτυακή συμπεριφορά του επισκέπτη σε όλους τους ιστότοπους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εμπορικής προώθησης
ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE
IDE
ΠΑΡΟΧΟΣ
doubleclick.net
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
1 έτος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google DoubleClick για καταγραφή και αναφορά των ενεργειών του χρήστη του ιστότοπου μετά την προβολή ή την επιλογή μίας από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την αποστολή στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εμπορικής προώθησης
ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE
pagead/1p-conversion/#
ΠΑΡΟΧΟΣ
Google.com
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Συνεδρίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Συλλέγει δεδομένα για τη συμπεριφορά των επισκεπτών από πολλούς ιστότοπους, προκειμένου να παρουσιάσει σχετικές διαφημίσεις
– Αυτό επιτρέπει επίσης στον ιστότοπο να περιορίσει τον αριθμό των εμφανίσεων της ίδιας διαφήμισης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εμπορικής προώθησης
ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE
pagead/1p-user-list/#
ΠΑΡΟΧΟΣ
Google.com
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Συνεδρίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Παρακολουθεί εάν ο χρήστης έχει δείξει ενδιαφέρον για συγκεκριμένα προϊόντα ή συμβάντα σε πολλούς ιστότοπους και εντοπίζει πώς ο χρήστης πλοηγείται μεταξύ των τοποθεσιών. Αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των διαφημιστικών προσπαθειών και διευκολύνει την πληρωμή των τελών παραπομπής.

3. Έλεγχος και διαγραφή των Cookies
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει ή/και να διαγράφει τα Cookies που βρίσκονται ήδη στην συσκευή του ανάλογα με τις επιθυμίες του. Για ρύθμιση ή διαγραφή των Cookies της ιστοθέσης μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.
Επιπλέον, ο εκάστοτε φυλλομετρητής, παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να διαγράψει τα Cookies, τα οποία είναι αποθηκευμένα. Περισσότερες λεπτομέρειες ρυθμίσεων Cookies για τα προγράμματα περιήγησης παρατίθενται εδώ: http://www.aboutcookies.org. Σε περίπτωση που ο χρήστης ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies, ενδέχεται να μην λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες της παρούσης ιστοθέσης. Πιο συγκεκριμένα, εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε (ή να επανενεργοποιήσετε) τη χρήση των Cookies συνολικά για όλες τις σελίδες που επισκέπτεστε, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του περιηγητή που χρησιμοποιείτε (browser).

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανά browser επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες:

Internet Explorer & Edge:
https://support.microsoft.com/kb/278835

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone:
https://support.apple.com/kb/HT1677

4. Τα δικαιώματα του χρήστη
Ο χρήστης έχει τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του, όπως προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ιδίως στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ/679/2016) και αναφέρονται στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

5. Επικαιροποίηση Πολιτικής για τα Cookies
Η MAILOS διατηρεί μονομερώς το δικαίωμά της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της, εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε τους χρήστες όπως ελέγχουν την παρούσα Πολιτική τακτικά προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

6. Χρήσιμα Στοιχεία Επικοινωνίας:

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
MAILOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Σπευσίπου 14, Αθήνα, ΤΚ: 10675
Τ: 2107213008
Ε: info@mailos.gr

Β) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) :
Γραφεία: Κηφισίας 1–3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30–210 6475600
Fax: +30–210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr